Thông báo về thời gian, địa điểm niêm yết danh sách cử tri và khu vực bỏ phiếu, địa điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 của Phường Bến Nghé.

290

TB43