Thông báo về việc huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024 – 2025

331

Thực hiện Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 20/5/2024 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024 – 2025, Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé thông báo như sau:

* Tuyển sinh đối với trẻ 5 tuổi:

– Phấn đấu huy động 100% trẻ sinh năm 2019 (5 tuổi) đang cư trú trên địa bàn phường vào trường Mầm non.

– Đảm bảo tất cả các trẻ trong độ tuổi đều phải được khai báo đầy đủ thông tin trên hệ thống dữ liệu tuyển sinh của ngành Giáo dục Thành phố và được xác thực đầy đủ với dữ liệu dân cư quốc gia. Trong đó lưu ý các thông tin như mã định danh, nơi thường trú theo mã định danh và một số thông tin cá nhân khác trên cơ sở dữ liệu tuyển sinh phải thống nhất với dữ liệu dân cư quốc gia.

– Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập nhận trẻ 05 tuổi phải thực hiện đầy đủ chương trình mầm non 5 tuổi và đảm bảo số giáo viên theo quy định.

Công tác tuyển sinh theo hình thức trực tuyến; Cha mẹ học sinh cập nhật thông tin của trẻ lên hệ thống dữ liệu tuyển sinh đầu cấp của Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn và đăng ký xét tuyển.

* Tuyển sinh đối với trẻ dưới 5 tuổi:

– Tiếp nhận trẻ 3 tuổi, 4 tuổi và các lứa tuổi nhà trẻ (dưới 36 tháng tuổi) vào học theo khả năng tiếp nhận thực tế của các trường.

Tuyển sinh theo hình thức trực tuyến; Cha mẹ học sinh cập nhật thông tin của trẻ lên hệ thống dữ liệu tuyển sinh đầu cấp của Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn và đăng ký xét tuyển.

* Tuyển sinh vào lớp 1:

– Phấn đấu huy động 100% trẻ sinh năm 2018 (06 tuổi) đang cư trú trên địa bàn vào học lớp 1, danh sách do Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp Quận 1 quy định.

Tuyển sinh theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn. Tất cả trẻ vào lớp 1 đều phải được khai báo đầy đủ thông tin lên hệ thống cơ sở dữ liệu tuyển sinh của ngành Giáo dục Thành phố và được xác thực với dữ liệu dân cư quốc gia. Đảm bảo các thông tin như mã định danh, nơi thường trú theo mã định danh và một số thông tin cá nhân khác trên cơ sở dữ liệu tuyển sinh phải thống nhất với dữ liệu dân cư quốc gia.

Không nhận học sinh học sớm tuổi; Không nhận học sinh ngoài danh sách nếu chưa nhận đủ số lượng học sinh theo danh sách phân bổ của Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp Quận 1. Trường hợp nhận học sinh ngoài danh sách phải do Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp Quận 1 xét duyệt.

Quy trình tuyển sinh được chia làm 2 đợt, trong đó:

Đợt 1: Ưu tiên tuyển sinh các trường hợp là đối tượng đang cư trú thực tế trên địa bàn.

Đợt 2: Căn cứ và chỉ tiêu tuyển sinh của các đơn vị, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tham mưu Ủy ban nhân dân quận về việc tuyển sinh đợt 2 nếu chưa tuyển đủ học sinh.

* Tuyển sinh vào lớp 6:

Học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại các trường công lập trên địa bàn Quận 1 thì được vào học lớp 6 ở các trường công lập Quận 1; Phấn đấu đảm bảo 100% chỗ học cho học sinh trong độ tuổi quy định đang cư trú trên địa bàn đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học được vào học lớp 6 theo phân bổ của Ban Chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp.

Tuyển sinh theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn. Tất cả học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại các trường tiểu học Quận 1 đều phải được khai báo đầy đủ thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu về tuyển sinh của ngành Giáo dục Thành phố và được xác thực với dữ liệu dân cư quốc gia. Đảm bảo các thông tin như mã định danh, nơi thường trú theo mã định danh và một số thông tin cá nhân khác trên cơ sở dữ liệu tuyển sinh phải thống nhất với dữ liệu dân cư quốc gia.

Quy trình tuyển sinh được chia làm 2 đợt, trong đó:

Đợt 1: Ưu tiên tuyển sinh các trường hợp là đối tượng đang cư trú thực tế trên địa bàn, đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học và trong độ tuổi quy định.

Đợt 2: Căn cứ và chỉ tiêu tuyển sinh của các đơn vị, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tham mưu Ủy ban nhân dân quận về việc tuyển sinh đợt 2 nếu chưa tuyển đủ học sinh, đồng thời quy định các đối tượng được phép đăng ký trong giai đoạn này.

Trường hợp học sinh chưa có dữ liệu, Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp hướng dẫn, xem xét và bố trí chỗ học hợp lý.

Không nhận học sinh ngoài danh sách nếu chưa nhận đủ số lượng học sinh theo danh sách phân bổ của Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp Quận 1. Trường hợp nhận học sinh ngoài danh sách phải do Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp Quận 1 xét duyệt.

* Thời gian, cách thức, quy trình đăng ký xét tuyển, kiểm tra thông tin và đăng ký nhập học trực tuyến đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học và trung học cơ sở

Đợt 1: Từ ngày 25/5/2024 đến hết ngày 25/6/2024:

* Tuyển sinh vào trường tiểu học Nguyễn Thái học và Trung học cơ sở Huỳnh Khương Ninh (xem Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 20/5/2024 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024 – 2025)

* Phân bổ học sinh lớp 1 và lớp 6 vào các trường Tiểu học, Trung học cơ sở còn lại:

– 18/6/2024 – 21/6/2024: Phân bổ học sinh có nơi cư trú hiện tại ở Quận 1 (học sinh hoàn thành chương trình tiểu học ở Quận 1 sẽ đăng ký đợt 2 nếu có nhu cầu tiếp tục học tại Quận 1). Xét và công bố kết quả; Cha mẹ của học sinh xác nhận nhập học và nộp hồ sơ trực tiếp tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở còn lại (trừ trường tiểu học Nguyễn Thái học và Trung học cơ sở Huỳnh Khương Ninh).

– 24/6/2024 – 25/6/2024: Cha mẹ của học sinh nộp hồ sơ nhập học tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở được phân bổ.

Đợt 2: Từ ngày 19/7/2024 đến hết ngày 30/7/2024:

– 19/7/2024 – 23/7/2024: Cha mẹ của học sinh đăng ký tuyển sinh vào các trường Mầm non, trường Tiểu học và trường Trung học cơ sở còn khả năng tiếp nhận.

– 24/7/2024 – 26/7/2024: Xét duyệt đăng ký tuyển sinh vào các trường Mầm non, trường Tiểu học và trường Trung học cơ sở.

– 27/7/2024 – 28/7/2024: Công bố kết quả; Cha mẹ của học sinh xác nhận nhập học và nộp hồ sơ trực tiếp tại các trường Mầm non, trường Tiểu học và trường Trung học cơ sở.

– 29/7/2024 – 30/7/2024: Cha mẹ của học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại các trường Mầm non, trường Tiểu học và trường Trung học cơ sở.

* Tuyển sinh chương trình ngoại ngữ lớp 1, Tuyển sinh vào các trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”, Tuyển sinh vào lớp 6 tăng cường ngoại ngữ, Tuyển sinh loại hình chương trình ngoại ngữ 2 ở lớp 6, Tuyển sinh vào lớp 6 Chương trình Dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp theo Quyết định số 5695/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố (Chương trình tiếng Anh tích hợp), tuyển sinh học sinh chuyên biệt, tuyển sinh trường ngoài công lập cha mẹ của học sinh có thể tra cứu thêm trên trang mạng của phường Bến Nghé (Website: http://phuongbennghe.gov.vn để tải về Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 20/5/2024 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024 – 2025 để nghiên cứu chi tiết thêm.

* Đề nghị 9 Khu phố phối hợp Ban Công tác Mặt trận, các Chi Hội Khuyến học Khu phố triển khai đến người dân về nội dung Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 20/5/2024 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024 – 2025, tuyên truyền về chủ trương huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, đảm bảo cho học sinh cư trú tại phường Bến Nghé, đặc biệt là con em gia đình chính sách, gia đình nghèo vào lớp mẫu giáo 5 tuổi, lớp 1, lớp 6 ở các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở, thực hiện tốt phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở .

(Đính kèm Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 20/5/2024 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024 – 2025).

TB81.signed

1630_QĐ_UBND