THÔNG BÁO Về việc chi trả thù lao cộng tác viên Dân số – Kế hoạch hoá gia đình và bảo vệ, chăm sóc trẻ em phường Bến Nghé Năm 2021

26

Căn cứ Quyết định số 3247/QĐ-UBND ngày 03/08/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 cho Uỷ ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;

Căn cứ Quyết định 3245/QĐ-UBND ngày 25/08/2023 của Uỷ ban nhân dân Quận 1 về bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2023 cho văn phòng Uỷ ban nhân dân quận;

Căn cứ Công văn số 3198/UBND-YT ngày 06/09/2023 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc phê duyệt chi trả thù lao Cộng tác viên dân số năm 2021;

Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé thông báo nội dung và thời gian chi trả như sau:

Hồ sơ chứng minh hoạt động:

  • Phiếu thu tin theo từng tháng của cộng tác viên năm 2021
  • Sổ nhật ký vãng gia của CTV:

Thời gian bổ sung hồ sơ chi trả:

Từ ngày 10/09/2023 đến hết ngày 31/10/2023

Sau thời gian nêu trên, Ủy ban nhân dân phường quyết toán kinh phí, không giải quyết các trường hợp nhận tiền trễ hạn và không tiếp tục chi trả.

Đối với trường hợp cộng tác viên đã chết cần xác định:

  • CTV có để lại di chúc hợp pháp hay không; nếu có di chúc hợp pháp sẽ chi trả thù lao cho những người có tên trong di chúc và những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc theo quy định tại Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015;
  • Trường hợp CTV không để lại di chúc thì cần xác định số người thừa kế hợp pháp và yêu cầu những người thừa kế hợp pháp uỷ quyền, cử đại diện nhận.

Ủy ban nhân dân phường thông báo đến Cấp ủy – Ban điều hành 08 Khu phố, 63 Tổ dân phố được biết và thông tin đến người dân được biết./.

TB14710