Thông báo về việc chuẩn bị công tác tuyển sinh lớp Một, huy động trẻ 5 tuổi học lớp Lá năm học 2022 – 2023

109

Nhằm thực hiện tốt kế hoạch tuyển sinh lớp Một (trẻ sinh năm 2016), huy động trẻ 5 tuổi họp lớp Lá (trẻ sinh năm 2017) năm học 2022 – 2023 và rà soát các điểm nhóm trẻ tư nhân trên địa bàn phường năm 2022 của phòng Giáo dục và đào tạo Quận 1. Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé triển khai thông báo số 17/TB-UBND ngày 18/02/2022.

Để xem toàn bộ nội dung thông báo, vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới:

TB17