THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUẨN BỊ CÔNG TÁC TUYỂN SINH LỚP MỘT, HUY ĐỘNG TRẺ 5 TUỔI HỌC LỚP LÁ NĂM HỌC 2023-2024 VÀ RÀ SOÁT CÁC ĐIỂM NHÓM TRẺ TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NĂM 2023

372

Nhằm thực hiện tốt kế hoạch tuyển sinh lớp Một (trẻ sinh năm 2017), huy động trẻ 5 tuổi học lớp Lá (trẻ sinh năm 2018) năm học 2023 – 2024 và rà soát  các điểm nhóm trẻ tư nhân trên địa bàn phường năm 2023 của phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1;

Uỷ ban nhân dân  phường Bến Nghé thông báo đến Trưởng – Phó 8 khu phố, Tổ Trưởng – Tổ phó 63 Tổ dân phố và các Ban quản trị khu Vinhome Sài Gòn – Ba Son thực hiện các nội dung như sau:

  1. Lập danh sách trẻ sinh năm 2017 theo mẫu đính kèm (thông tin ghi đầy đủ, không để cột trống) và đính kèm theo danh sách các hồ sơ dưới đây:

1.1. Trẻ sinh năm 2017 có đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Bến Nghé: Bản sao giấy khai sinh của trẻ sinh năm 2017. (Không yêu cầu chứng thực sao y).

1.2. Trẻ sinh năm 2017 có đăng ký tạm trú dài hạn tại phường Bến Nghé nhưng đăng ký thường trú ngoài thành phố Hồ Chí Minh: Bản sao giấy khai sinh của trẻ sinh năm 2017 (Không yêu cầu chứng thực sao y) và liên hệ Công an phường Bến Nghé cung cấp giấy Xác nhận thông tin về cư trú theo mẫu CT07 ban hành theo TT số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 ghi rõ nơi thường trú và tạm trú và có thêm nội dung xác nhận cho trẻ thỜI gian đăng ký tạm trú (từ ngày, tháng, năm đến hiện nay).

Lưu ý:

– Mặt sau giấy khai sinh có ghi số điện thoại của phụ huynh để tiện việc liên hệ)

Trẻ có đăng ký tạm trú tại phường Bến Nghé nhưng có đăng ký thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh KHÔNG THUỘC DIỆN TUYỂN SINH CỦA PHƯỜNG.

  1. Lập danh sách trẻ sinh năm 2018 có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn (KT3) tại phường Bến Nghé (Theo mẫu đính kèm).

* Thời gian gửi hồ sơ về phường từ ngày 01 tháng 3 năm 2023 đến hết ngày 05 tháng 4 năm 2023.  Sau thời gian gửi hồ sơ về phường, đề nghị thông báo cho phụ huynh trực tiếp nộp hồ sơ về phường (liên hệ đ/c Lương Văn Thành – Phụ trách Giáo dục phường – ĐT: 090 959 23 49), thời gian chậm nhất đến hết ngày 10 tháng 5 năm 2023.

* Thời hạn niêm yết danh sách đã nộp hồ sơ từ ngày 12 tháng 5 năm 2023 đến hết ngày 05 tháng 6 năm 2023 tại Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé (tầng trệt) và trên trang Web: http://www.phuongbennghe.gov.vn.

  1. Về rà soát các điểm nhóm trẻ tư nhân trên địa bàn phường năm 2023:

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Quận 1 về nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn Quận 1 năm 2023. Ủy ban nhân dân phường đề nghị Trưởng – Phó 8 Khu phố, Tổ Trưởng – Tổ phó 63 Tổ dân phố và các Ban quản trị khu Vinhome Sài Gòn – Ba Son tăng cường công tác rà soát trên địa bàn khu dân cư hiện nay có các nhóm trẻ tư nhân hoạt động không phép và báo cáo về Ủy ban nhân dân phường để kịp thời xử lý; thời gian báo cáo: chậm nhất ngày 31/03/2023 (Liên hệ Đ/c Lương Văn Thành – Phụ trách Giáo dục – Điện thoại: 090 959 23 49). Sau thời gian này, Khu phố – Tổ dân phố và các Ban quản trị khu Vinhome Sài Gòn – Ba Son không báo cáo coi như trên địa bàn không có các nhóm trẻ tư nhân hoạt động không phép.

Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé rất mong nhận được sự hỗ trợ của Trưởng – Phó 8 khu phố, Tổ trưởng – Tổ phó 63 tổ dân phố và các Ban quản trị khu Vinhome Sài Gòn – Ba Son để công tác tuyển sinh lớp Một, huy động trẻ học lớp Lá năm học 2023 – 2024 và việc rà soát các điểm nhóm trẻ tư nhân trên địa bàn phường năm 2024 được đầy đủ, chính xác và đúng thời gian quy định./.

PHỤ HUYNH CÓ CON EM SINH NĂM 2017 THUỘC DIỆN TUYỂN SINH CỦA PHƯỜNG THEO THÔNG BÁO, ĐỀ NGHỊ LIÊN HỆ TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ ĐỂ ĐĂNG KÍ DANH SÁCH.

TB20