THÔNG BÁO Về việc công bố niêm yết danh mục các biệt thự cũ trên địa bàn phường Bến Nghé

157

Căn cứ công văn số 1076/UBND-QLĐT ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân Quận 1 về công tác quản lý xây dựng các công trình có nguồn gốc biệt thự được phân loại (đợt 10) trên địa bàn Quận 1.
Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé niêm yết danh mục biệt thự cũ trên địa bàn phường đã được phân loại như sau:
1.Nội dung niêm yết: Danh sách các biệt thự cũ trên địa bàn phường Bến Nghé và Quận 1 (Đính kèm danh sách)
2.Thời gian niêm yết: kể từ ngày ban hành thông báo.
3.Địa điểm niêm yết: tại trụ sở UBND phường Bến Nghé – 29 Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, Quận 1 và trang thông tin điện tử của phường Bến Nghé (phuongbennghe.gov.vn).
Trên đây là thông báo của Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé đến 08 khu phố, 63 tổ dân phố về niêm yết danh mục biệt thự cũ trên địa bàn phường Bến Nghé./.

1076