Thông báo Về việc công bố và niêm yết danh mục các biệt thự cũ đã được phân loại trên địa bàn phường Bến Nghé

172

Căn cứ Công văn số 1535/UBND-QLĐT ngày 17 tháng 06 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về công bố danh mục các biệt thự được phân loại trên địa bàn Quận 1.

Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé công bố và niêm yết danh mục biệt thự cũ trên địa bàn phường đã được phân loại như sau:

  1. Danh sách địa chỉ và kết quả phân loại:
STT Địa chỉ Kết quả

phân loại

Số nhà Đường Phường
1 113 Hai Bà Trưng Bến Nghé Nhóm 1
2 170 Pasteur Bến Nghé Nhóm 1
3 115 Hai Bà Trưng Bến Nghé Nhóm 1
4 172 Pasteur Bến Nghé Nhóm 1
5 115 Hai Bà Trưng Bến Nghé Nhóm 1
6 57 Nguyễn Thị Minh Khai Bến Nghé Nhóm 1
7 16 Alexandre De Rhodes Bến Nghé Nhóm 2
8 7 Hàn Thuyên Bến Nghé Nhóm 2
9 8 Alexandre De Rhodes Bến Nghé Nhóm 2
10 31 Lý Tự Trọng Bến Nghé Nhóm 2
11 43 Lý Tự Trọng Bến Nghé Nhóm 2
12 136 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Bến Nghé Nhóm 3
13 86 Nguyễn Du Bến Nghé Nhóm 3
14 140-142A Nam Kỳ Khởi Nghĩa Bến Nghé Nhóm 3
15 97A Nguyễn Du Bến Nghé Nhóm 3
  1. Thời gian niêm yết: Từ ngày 01 tháng 07 năm 2022
  2. Địa điểm niêm yết: tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé (số 29 Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, Quận 1) và trên trang thông tin điện tử của phường Bến Nghé

Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé thông báo đến Ban điều hành 8 Khu phố, 63 Tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn phường được biết.