THÔNG BÁO Về việc hướng dẫn biện pháp y tế đối với người tiếp xúc gần (F1) đi làm, học tập

52

Thực hiện Công văn số 882/UBND-VX ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố và Công văn số 770/UBND-YT ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc hướng dẫn biện pháp y tế đối với người tiếp xúc gần (F1) đi làm, học tập;

Trước tình hình dịch bệnh tại thành phố đang được kiểm soát và hầu hết người dân trên 12 tuổi đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19, đa số các trường hợp mắc Covid-19 không thuộc nhóm nguy cơ đều không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ và khỏi bệnh sau đó;

Để hạn chế việc gián đoạn sản xuất, kinh doanh, gián đoạn việc đi học của học sinh, gián đoạn các hoạt động quản lý điều hành, chăm sóc y tế… do phải cách ly các trường hợp F1 theo quy định trước đây, trong khi chờ hướng dẫn mới của Bộ Y tế, nhằm thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn phường, Ủy ban nhân dân phường thông báo đến các ban ngành, đoàn thể, Trưởng – Phó 8 khu phố, Tổ trưởng – Tổ phó 63 tổ dân phố triển khai thực hiện theo Công văn số 882/UBND-VX ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về hướng dẫn biện pháp y tế đối với người tiếp xúc gần (F1), cụ thể như sau:

  1. Đối với trường hợp F1 đạ được tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã từng mắc Covid-19 trong vòng 3 tháng được phép tiếp tục đi làm, đi học; đồng thời phải chấp hành nghiêm các quy định sau:

– Tự theo dõi sức khỏe ít nhất 10 ngày kể từ ngày tiếp xúc gần lần cuối với F0, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào thứ 5 và khi có triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19 (bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên, do bản thân hoặc người chăm sóc tự thực hiện hoặc do nhân viên y tế, cơ sở y tế  thực hiện). Trong thời gian này, F1 di chuyển từ nơi lưu trú đến nơi học tập, làm việc bằng phương tiện cá nhân.

– Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như: thường xuyên đeo khẩu trang; sát khuẩn tay; không dùng chung vật dụng cá nhân trong sinh hoạt, làm việc, học tập.

– Tránh tiếp xúc gần với những người thuộc nhóm nguy cơ (người có bệnh nền, người trên 50 tuổi, phụ nữ có thai, người chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19) trong gia đình, tại các nơi làm việc, học tập… khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid.

  1. Công văn số 882/UBND-VX ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh biện pháp y tế áp dụng đối với các trường hợp F1 tại mục 1 nêu trên đã được quy định tại các văn bản: Công văn 548/UBND-VX ngày 22/02/2022 và Công văn số 625/UBND-VX ngày 02/3/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Công văn số 1474/SYT-NVY ngày ngày 04/3/2022 của Sở Y tế, Công văn số 8095/SYT-NVY ngày 01/11/2021 của Sở Y tế.

Trên đây là nội dung Thông báo về việc hướng dẫn biện pháp y tế đối với người tiếp xúc gần (F1) đi làm, học tập của Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các bộ phận phản ảnh về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường để xem xét chỉ đạo.