Thông báo về việc tăng cường thực hiện quét mã “QR cá nhân” phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

92

UBND phường Bến Nghé triển khai việc tăng cường thực hiện quét mã QR cá nhân để phòng chống dịch covid-19.

Để xem toàn bộ thông báo vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới:

TB11