Thông Báo Về việc thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng không dùng tiền mặt diện người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn phường

39

Căn cứ Công văn số 1712/UBND-LĐTBXH ngày 25 tháng 05 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân Quận 1 về việc thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng không dùng tiền mặt trên địa bàn Quận 1;
Căn cứ Công văn số 671/LĐTBXH-NCC ngày 30 tháng 05 năm 2023 của Phòng Lao động – Thương Binh và Xã hội Quận 1 về việc thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM) bắt đầu từ tháng 6 năm 2023;
Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé thông báo triển khai như sau:

TB – ATM BN