THÔNG BÁO Về việc treo cờ Tổ quốc, nghỉ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 âm lịch), Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/05) năm 2023

284

Thực hiện Thông báo số 514/TB-UBND  ngày 13 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc treo cờ Tổ quốc, nghỉ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 âm lịch), Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/05) năm 2023, Ủy ban nhân dân Phường Bến Nghé thông báo thời gian nghỉ lễ và treo cờ như sau: