THÔNG BÁO VỀ VIỆC TREO CỜ TỔ QUỐC VÀ NGHỈ LỄ NGÀY QUỐC KHÁNH 02/9 NĂM 2023

373

Thực hiện Thông báo số 902/TB-UBND  ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ ngày Quốc Khánh năm 2023, Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé thông báo thời gian nghỉ lễ và treo cờ như sau:

TB124