THÔNG BÁO Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2024

788

Thực hiện Thông báo số 1524/TB-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2024, Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé thông báo thời gian nghỉ Tết Dương lịch và treo cờ như sau:

TB165