Thông báo Về việc triển khai đôn đốc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của hộ gia đình và các nhân trên địa bàn phường Bến Nghé.

600

Căn cứ văn bản số 36134/CCTQ1-TTHT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Chi cục thuế Quận 1 về việc hướng dẫn, kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

Căn cứ số liệu tình hình thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường Bến Nghé năm 2022 do Chi cục thuế Quận 1 cung cấp.

Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé thông báo triển khai đôn đốc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của hộ gia đình và các cá nhân trên địa bàn phường Bến Nghé như sau:

  1. Đề nghị hộ gia đình và các cá nhân trên địa bàn phường Bến Nghé khẩn trương thực hiện việc nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2022 trước ngày 31/10/2022. Từ ngày 01/11/2022, hộ gia đình và các cá nhân chưa nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp sẽ bị tính tiền thuế chậm nộp theo quy định. (đính kèm danh sách hộ gia đình, cá nhân chưa đóng thuế phi nông nghiệp do Chi cục thuế Quận 1 cung cấp).
  2. 2. Hình thức và nơi nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:

2.1 Nộp trực tuyến:

– Tại các Ngân hàng thương mại như Vietinbank, Vietcombank, BIDV, MB bank, Agribank hoặc nộp thuế điện tử trên ứng dụng thanh toán của Ngân hàng, ứng dụng HCMtax.

2.2 Nộp qua tài khoản:

– Tên tài khoản: Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé

– Số tài khoản: 14410000218254 tại Ngân hàng BIDV CN Thống Nhất

– Nội dung: Nộp thuế sử dụng đất Phi nông nghiệp năm 2022 (Họ tên, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại)

Lưu ý: yêu cầu ghi rõ theo các thông tin trên

2.3 Nộp trực tiếp:

Tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé (29 Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, Quận 1) – Quầy số 7.

– Thứ hai đến thứ Sáu: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30;

  1. Người dân có thể tra cứu số tiền nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp tại địa chỉ:

http://dvctt.phuongbennghe.gov.vn/tracuu_thuepnn.aspx

hoặc quét mã QR:

Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé thông báo đến 08 Khu phố, 63 Tổ dân phố và người dân trên địa bàn phường được biết để thực hiện.

 (Lưu ý: đối với hộ gia đình và các cá nhân đã nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2022 xin vui lòng bỏ qua thông báo này)

Đính kèm danh sách các tổ chức, cá nhân còn nợ thuế phi nông nghiệp:

TB 152

P.BN_30.09.2022