thống kê số lượng, danh sách thương nhân tiêm vắc xin tại chợ Tôn Thất Đạm để chuẩn bị kế hoạch hoạt động lại chợ trong điều kiện đảm bảo an toàn trong thời gian tới.

358

Người dẫn vui lòng xem mẫu và văn bản bên dưới:

Văn bản

Mẫu khai báo