Thông tin tuyên truyền về vấn nạn tiếng ồn và một số quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm.

429