triển khai 1 số nội dung về việc quản lý, sử dụng pháo theo Nghị định số 137/2020/NĐ-CP

39

UBND phường Bến Nghé triển khai về việc tiếp thục thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Để xem toàn bộ nội dung thông báo, vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới:

TB07 – NĐ137