Triển khai nội dung về quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cáo mắc Covid-19

29

UBND phường Bến Nghé triển khai 1 số nội dung liên quan đến việc quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc Covid-19; Tăng cường công tác điều trị, giảm ca chuyển nặng, ca tử vong do covid-19 và tăng cường giám sát, ứng phó biến thể Omicron SARS-CoV-2 tại phường Bến Nghé trong giai đoạn hiện nay

Để xem toàn bộ nội dung thông báo, vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới:

TB08 – Nguy cơ