Trình tự, thủ tục thực hiện dịch vụ công mức độ 3,4 lĩnh vực đăng ký xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch công Bộ Công an.

311

Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé tuyên truyền, thông tin đến người dân Trình tự, thủ tục thực hiện dịch vụ công mức độ 3,4 lĩnh vực đăng ký xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch công Bộ Công an.

Để xem chi tiết hướng dẫn, người dân vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới

QUY TRÌNH NGƯỜI DÂN THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐKX TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4