Ứng dụng công nghệ thông tin thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 tại Tp.Hồ Chí Minh từ ngày 01/10/2021

91

Nhằm thích ứng với môi trường bình thường mới và Ứng dụng công nghệ thông tin thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 tại Tp.Hồ Chí Minh từ ngày 01/10/2021.

Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé cung cấp tài liệu hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng các ứng dụng trên điện thoại và máy tính để khai báo y tế và kiểm soát covid-19.

Người dân, doanh nghiệp vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới để xem hướng dẫn:

tài liệu

Clip hướng dẫn dành cho người dân

Clip hướng dẫn dành cho doanh nghiệp