Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé niêm yết Danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.

1046
PHƯỜNG BẾN NGHÉ NIÊM YẾT DANH SÁCH CỬ TRI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2021-2026
Ngày 11/4/2021, phường Bến Nghé thực hiện việc niêm yết danh sách cử tri tại 8 địa điểm như sau:
👉Khu phố 1: trụ sở khu phố 1 (11 Nguyễn Du)
👉Khu phố 2: trụ sở UBND phường Bến Nghé (29 Nguyễn Trung Ngạn)
👉 Khu phố 3: trụ sở khu phố 3 (95 Pasteur)
👉 Khu phố 4: trụ sở khu phố 4 ( 8 A Thái Văn Lung)
👉 Khu phố 5: trụ sở khu phố 5 (151 Đồng Khởi)
👉 Khu phố 6: trụ sở khu phố 6 (hẻm 36 Lê Lợi)
👉Khu phố 7: Ban BVDP phường (68 Hồ Tùng Mậu)
👉Khu phố 8: Chung cư 7 Nguyễn Huệ
🏣Tất cả các khu vực bỏ phiếu: trụ sở Uỷ ban nhân dân phường Bến Nghé ( 29 Nguyễn Trung Ngạn)
✍️Khi kiểm tra danh sách cử tri, nếu cử tri phát hiện có sai sót trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết (11/4 – 11/5/2021) cử tri có quyền góp ý, khiếu nại trực tiếp đến người trực tại các điểm niêm yết hoặc liên hệ Trụ sở UBND phường Bến Nghé (29 Nguyễn Trung Ngạn) để được hướng dẫn. Trân trọng!