ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG BẾN NGHÉ THỰC HIỆN MÔ HÌNH “THANH TOÁN MỘT ĐIỂM CHẠM”

117

– Thực hiện Kế hoạch số 406/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân Quận 1 về thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Quận 1 năm 2023.
– Nhằm đảm bảo thực hiện chủ trương hạn chế việc sử dụng tiền mặt trong quá trình giao dịch thu phí, lệ phí tại bộ phận “Một cửa” (sao y, chứng thực…) với đặc thù nhiều cơ quan doanh nghiệp và số lượng người dân đến thực hiện thủ tục hành chính với số lượng rất lớn (năm 2020: thực hiện 56.039 lượt giao dịch/207.966 bản/980 triệu đồng; năm 2022: thực hiện 46.294 lượt giao dịch/143.954 bản/772 triệu đồng). Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé đã triển khai thực hiện mô hình “Thanh toán một điểm chạm” tại Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé. Qua đó đã đa dạng hóa phương thức thanh toán qua hệ thống quét mã QRC và máy POS đọc thẻ tín dụng để người dân có thể thuận tiện trong việc thực hiện việc chi trả các khoản thu phí và lệ phí trong thời gian nhanh nhất, tiết kiệm được thời gian trong quá trình giao dịch.
– Tính đến thời điểm ngày 25/5/2023, Ủy ban nhân dân phường đã thực hiện thanh toán phí và lệ phí (saoy, chứng thực …) qua mô hình “Thanh toán một điểm chạm” với tổng số tiền đã thu 119.158.000đ.