UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG BẾN NGHÉ THỰC HIỆN TRIỂN KHAI SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐỌC MÃ QR-CODE DÙNG ĐỂ TRA CỨU THÔNG TIN CÔNG DÂN TRÊN THẺ CCCD GẮN CHÍP

362

Nhằm giải quyết nhanh chóng cho người dân và sử dụng dữ liệu tích hợp từ Cơ sở DLQG trong việc truy xuất, kiểm tra tính xác thực dữ liệu CCCD khi xuất trình thẻ CCCD gắn chíp trong giao dịch dân sự và thực hiện TTHC tại cơ quan, UBND phường triển khai sử dụng thiết bị đọc mã QR-CODE tại đơn vị

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số đánh giá trong công tác cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, thiết bị đọc mã QR-CODE tra cứu thông tin công dân trên thẻ CCCD gắn chíp chính là nền tảng, là cơ sở để nâng cao chất lượng hoạt động công vụ không chỉ tại UBND phường Bến Nghé nói riêng mà cả trong tiến trình hiện đại hóa nền công vụ hướng đến chuyển đổi số trên cả nước nói chung.