V/v triển khai đăng ký mã QR code khai báo y tế điện tử tại cơ quan, doanh nghiệp

978

Căn cứ văn bản số 2059/UBND-VX ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc khai báo y tế điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện văn bản số 1719/UBND ngày 25 tháng 06 năm 2021 về triển khai Hệ thống khai báo điện tử của Thành phố trên địa bàn Quận 1.

Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé đề nghị các Cơ quan, Doanh nghiệp trên địa bàn Phường đăng ký thông tin cụ thể theo mẫu để được cung cấp mã QR code khai báo y tế điện tử tại cơ quan, doanh nghiệp và gửi về Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin Quận 1 (bản scan) qua địa chỉ mail: patuan.q1@tphcm.gov.vn để Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin Quận 1 tổng hợp tạo mã QR code theo quy định.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ ông Phạm Anh Tuấn – Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin Quận 1, số điện thoại: 0908.155.166 để được hướng dẫn cụ thể.

mẫu DK KBYT DN