Về việc bổ sung 1 số nội dung của Kế hoạch 233/KH-UBND về triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động khó khăn trong đợt dịch Covd-19

124

UBND phường Bến Nghé triển khai nội dung Về việc bổ sung 1 số nội dung của Kế hoạch 233/KH-UBND về triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động khó khăn trong đợt dịch Covd-19.

Để xem toàn bộ nội dung, người dân vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới:

TB02