Về việc Hưởng ứng ngày đất ngập nước Thế giới năm 2022

163

Hưởng ứng ngày đất ngập nước Thế giới năm 2022, Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé thông tin tài liệu tuyên truyền ngày đất ngập nước Thế giới năm 2022 đến người dân sinh sống và làm việc tại địa bàn phường.

Để xem toàn bộ nội dung, vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới”

CV tuyên truyền Ngày đất ngập nước Thế giới năm 2022

https://www.worldwetlandsday.org/