Về việc lập danh sách chuẩn bị tiêm vắc-xin phòng COVID-19 tháng 10/2021

389

Nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, đẩy nhanh tiến độ bao phủ mũi 2 vắc xin phòng Covid-19 cho người dân để tăng cường sự bảo vệ chống lại dịch bệnh, đồng thời rà soát những trường hợp người dân chưa tiêm mũi 1 đang thực tế cư trú, sinh sống trên địa bàn phường, Ủy ban nhân dân phường đề nghị Trưởng phó 8 Khu phố, Tổ trưởng – Tổ phó 63 Tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận 8 Khu phố nội dung như sau:

Tổng hợp số lượng người dân chưa tiêm mũi 1 và người đã tiêm mũi 1 đến thời hạn để tiêm mũi 2 đang thực tế cư trú, sinh sống trên địa bàn phường Bến Nghé (theo mẫu phụ lục 1) gửi về Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé bằng văn bản giấy hoặc qua địa chỉ mail: pbennghe@gmail.com. Thời gian gửi: Trước 11 giờ ngày 10/10/2021 để Ủy ban nhân dân phường tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Quận 1 theo quy định.

Lưu ý: Để tránh tình trạng sai sót, trùng tên trong quá trình lập danh sách, UBND phường Chỉ nhận danh sách từ Ban điều hành 08 Khu phố để đảm bảo sự thống nhất. Qua thời gian trên UBND phường không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những trường hợp không có tên trong danh sách.

Trên đây là Thông báo về lập danh sách chuẩn bị tiêm vắc-xin phòng COVID-19 của Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé./.

Nhấn vào đường dẫn bên dưới để tải về văn bản và mẫu tổng hợp danh sách:

TB132

mẫu tổng hợp