Về việc người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp động

75

Căn cứ công văn số 1189/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 19/04/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phối hợp thông tin để ngăn chặn tình trạng lừa đảo về chương trình lao động nông nghiệp tại Ô-xtơ-rây-li-a (Australia);

Thực hiện công văn số 17415/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 17/05/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Thực hiện công văn số 414/LĐTBXH ngày 19/05/2022 của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội về việc người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Nhằm kịp thời thông tin đầy đủ đến người dân trên địa bàn phường Bến Nghé,  Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé thông tin và phổ biến rộng rãi nội dung về Chương trình lao động nông nghiệp tại Ô-xtơ-rây-li-a (Australia) như sau:

Ngày 28/03/2022, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại Ô-xtơ-rây-li-a (Australia) đã ký kết bản ghi nhớ về hỗ trợ công dân VIệt Nam tham gia Chương trình lao động nông nghiệp Ô-xtơ-rây-li-a (Australia). Đây là bước khởi đầu cho việc hợp tác giữa hai bên trong việc gửi và tiếp nhận lao động Việt Nam sáng Ô-xtơ-rây-li-a (Australia) làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp.

Để thực hiện bản ghi nhớ nêu trên, hai bên đang trong quá trình trao đổi, đàm phán để thống nhất quy trình, các nội dung triển khai cụ thể. Tuy nhiên, sau khi lễ ký kết Bản ghi nhớ được công bố, đã có những phản ánh về việc tại một số địa phương xuất hiện các cá nhân, tổ chức tuyên truyền, mời chào công dân Việt Nam đi làm việc theo chương trình visa nông nghiệp tại Ô-xtơ-rây-li-a (Australia) với mức chi phí rất cáo, không phù hợp với nội dung thỏa thuận.

Nhằm ngăn ngừa tình trạng các nhân, tổ chức lợi dụng thông tin về chương trình để lừa đảo, thu tiền của người lao động, Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé tuyên truyền, thông tin tới người dân tại địa bàn phường về việc không đăng ký theo bất kỳ cá nhân, tổ chức nào (bao gồm các cá nhân, tổ chức tự nhận là đại diện chủ sử dụng tại Ô-xtơ-rây-li-a (Australia)) để tham gia chương trình lao động nông nghiệp tại Ô-xtơ-rây-li-a (Australia).