Về việc tiếp tục triển khai Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao trên địa bàn phường Bến Nghé năm 2022

97

Để xem toàn bộ nội dung, vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới:

TBBCĐ01