Về việc triển khai số điện thoại Trạm Y tế phường Bến Nghé để người dân gọi lấy mẫu xét nghiệm khi có biểu hiện ho, sốt

1512

Thực hiện văn bản số 2279/UBND-VX ngày 08/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ.

Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé thông báo số điện thoại Trạm Y tế phường Bến Nghé đến toàn thể nhân dân trên địa bàn phường đề nghị người dân khi có biểu hiện ho, sốt liên hệ ngay để được lấy mẫu kiểm tra phản ứng với Covid-19 tại nhà.

Trạm Y tế phường Bến Nghé:

Địa chỉ: số 62 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1.

Số điện thoại: (028) 3.9153309.

Trạm trưởng Trạm Y tế phường: Bà Lê Thị Bạch Tuyết (SĐT: 038.3803809).

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, các đoàn thể và trưởng 8 Khu phố triển khai đến toàn thể đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn phường được biết.