Về việc triển khai ứng dụng PC-Covid trên địa bàn phường Bến Nghé

126

Thực hiện văn bản số 2369/UBND-VHTT ngày 04/11/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về viêc khẩn trương triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 01/10/2021.

UBND phường Bến Nghé khuyến nghị người dân tải và sử dụng phần mềm PC-Covid và Y tế HCM để thuận tiện trong việc khai báo y tế, điểm đến của người dân nhằm góp phần trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bần phường Bến Nghé nói riêng và Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh nói chung.

Vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới để xem đầy đủ thông báo

Thông báo số 141/TB-UBND ngày 05/11/2021 của UBND phường Bến Nghé