NGÀY CHẠY OLYMPIC “VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN” NĂM 2024

423

Phát động phong trào tập luyện thể dục thể thao trong Nhân dân hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thểtheo gương Bác Hồ vĩ đại” năm 2024 và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong cả nước.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân

Ủy ban nhân dân Quận 1 tổ chức ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” trên địa bàn Quận 1 lúc 07 giờ 00 phút ngày 16 tháng 03 năm 2024, tại: Trung tâm Thể dục thể thao Quận 1, số 01 đường Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, Quận 1

Lộ trình chạy 1,5 Km: Xuất phát tại số 01 đường Huyền Trân Công Chúa – rẽ phải Nguyễn Du – rẽ trái Tân Định – rẽ phải Nguyễn Thị Minh Khai – rẽ phải Huyền Trân Công Chúa – Về đích