PHƯỜNG BẾN NGHÉ RA MẮT “ĐỘI HÌNH KHÔNG GIẤY” HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

122

Ngày 19/8/2023, nhằm thực hiện chủ đề năm 2023 Uỷ ban nhân dân phường phối hợp với Đoàn Thanh niên phường Bến Nghé tiên phong thành lập “Đội hình không giấy” nhằm vận động đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Xác định tuổi trẻ cần tiên phong, đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện nhiệm vụ và tiên phong, đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến, nâng cao nhận thức cho người dân về dịch vụ công trực tuyến, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong phục vụ người dân. Uỷ ban nhân dân phường phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Bến Nghé tiến hành tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để giảm tối đa thời gian, chi phí đi lại của người dân, doanh nghiệp; giảm tiêu cực, phiền hà; công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy công tác chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền số, chính quyền phục vụ trên địa bàn phường với hơn 250 lượt tham gia thực hiện.

Đội hình sẽ được duy trì vào thứ 05 hàng tuần, với 02 bạn đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên được đào tạo về cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến và quy trình hành chính.

Đội hình có nhiệm vụ giúp đỡ, hướng dẫn người dân cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại phường.
Để từ đó xây dựng một thói quen tiện ích, tiết kiệm thời gian cho người dân không phải lên cơ quan hành chính để thực hiện các thủ tục hành chính đã có trên dịch vụ công trực tuyến.